Regels op Vriendin.nl

We willen het op Vriendin.nl heel gezellig houden, daarom hebben we even een paar huisregels opgesteld:

  • Je maakt geen reclame, plaatst geen spam en roept niet op om films, boeken e.d. te delen
  • Je maakt geen kwetsende of discriminerende opmerkingen

Berichten waarin reclame, spam of kwetsende opmerkingen staan worden zonder waarschuwing van Vriendin.nl verwijderd.

Als je je niet aan de regels houdt, krijg je via e-mail een waarschuwing. Als je je na deze waarschuwing weer niet aan de regels houdt, wordt je account verwijderd en krijg je geen toegang meer tot Vriendin.nl